bannerbuttom

Arealleje til jagtkonsortier

5-årige leje af jagtarealer
For jagtkonsortier på Sjælland tilbyder Bregentved arealleje med mulighed for jagtoplevelser af højeste kvalitet. Jagten lejes ud på 6.000 ha., og der udlejes til 42 jagtkonsortier eller enkeltpersoner. Udlejningen sker på 5-årige kontrakter pr. 1. august. Forhandlinger om fornyelser sker normalt i januar og februar måned, så det er på dette tidspunkt, der er mulighed for ledige jagter. Der er dog tradition for, at både jagtkonsortier og enkeltpersoner fortsætter deres lejemål periode efter periode. Det er ikke tilladt at videreudleje sin jagt, men der må optages indtil 10 betalende medlejere.

Arealer lejes ud til andre formål end jagt, fx hundetræning, paintball og udvidet færdselsret. For at komme i betragtning skrives en ansøgning med så mange oplysninger som muligt om ønsket størrelse, jagttype, beliggenhed, pris med mere.

Henvendelse til Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen.

 


Jagt på 193 ha. skov til leje 
Jagten på Boelskov, øst for Karise på Stevns, udlejes efter nærmere aftale for en 5-årig periode. Arealet udgør 193 ha. blandet løv- og nåleskov i alle aldre.
For yderligere information og/eller fremvisning kontaktes Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen.