bannerbuttom

Området

Smukt jagtterræn
Godsets mange skove giver en stor randeffekt. På de store godsmarker anlægges remiser og hegn, og jagten er særdeles god. Der er en stor og god råvildtbestand, og vi har derfor jagtlejere, der har været på top 10 listen. I enkelte skove er der dåvildt.

Attraktiv beliggenhed
Beliggenheden langt fra større byer giver et lille publikumstryk. Til gengæld giver nærheden til motorvejen god mulighed for at få glæde af jagten, selv om man bor længere væk.