bannerbuttom

Landbruget

Bregentved Landbrug omfatter et af Danmarks største landbrugsarealer med 3.465 ha. Hovedafgrøderne er hvede, maltbyg, vinterraps og rajgræs til frø. Landbruget er førende på klima- og miljøområdet og drives med fokus på en bæredygtig og klimavenlig produktion af energi og fødevarer. 

Bregentved Landbrug er førende på klima- og miljøområdet og drives med fokus på en bæredygtig og klimavenlig produktion af både…
Se vandstand og regnmåler i Stenkildebækken her...
Inspektør Lars Erik Nielsen, tlf. 56312019