bannerbuttom

Landbrug på Bregentved

Et af Danmarks største landbrugsarealer
Bregentved Landbrug, som drives af Bregentved I/S, omfatter et af Danmarks største landbrugsarealer med 3.465 ha. land. Det er førende på klima- og miljøområdet og drives med fokus på en bæredygtig og klimavenlig produktion af både energi og fødevarer.

Bæredygtige metoder
Derudover deltager Bregentved Landbrug i forsøg i samarbejde med DTU. Forsøgene handler om at forbedre jordkvaliteten og binde CO2 i jorden ved at anvende træaske. Der sigtes mod at kombinere energi- og landbrugssystemet til en fremtid uden brug af fossile ressourcer. Målet er at skabe mere bæredygtige energisystemer. I planteavlen på Bregentved fokuseres der både på et anvende mindre energi og en skabe en bæredygtig kulstofbalance i dyrkningen. På den måde sikrer man jordens frugtbarhed og dyrkningsværdi for at opnå en højere fødevareproduktion.

Regnorme som landbrugsredskab
Som grundlag i det miljøvenlige landbrug satser Bregentved på langsigtet, bæredygtig og omkostningseffektiv produktion. Det betyder, at størstedelen af Bregentveds landbrugsarealer ikke har fået husdyrgødning de seneste 40 år. Bregentved praktiserer pløjefri dyrkning og anvender regnorme som jordbehandling. Regnormene arbejder dybere end traditionelle redskaber og nedbryder efterladt halm på markerne til genanvendelige næringsstoffer. Desuden sørger regnormene for, at regnvand hurtigt bliver ledt væk til underjorden.

Afgrøder
Hovedafgrøderne er hvede, maltbyg og vinterraps samt rajgræs til frø. Hovedparten af halmen fra de høstede afgrøder nedmuldes. Ca. 10 % af halmen bjærges og benyttes i godsets eget halmfyr, som producerer varme til tørring af korn og opvarmning af Bregentved Hovedgårds bygninger.

Verdens største John Deere
Landbruget har en stor og effektiv maskinpark og klarer selv de fleste landbrugsmæssige opgaver. Maskinparken tæller også den største traktor i John Deeres maskinprogram, nemlig John Deere 9560R, der med sine 560 hestekræfter skal trække den 12 meter store Horsch harve.

Vil du sælge jord?
Bregentveds strategi er at udvide vores landbrugsareal løbende, så har du landbrugsjord til salg eller forpagtning på Østsjælland/Stevns, kontakt da meget gerne Inspektør Lars Erik Nielsen, da vi med stor sandsynlighed, er interesseret i at blive taget i betragtning som køber/forpagter.

Vil du leje et lager eller erhvervslokale?
Bregentved råder over flere lagerhaller, som egner sig til både bulk-varer og stykgods. Ved interesse i at leje lagerhaller eller decideret areal- og arrangementsleje, kontakt Inspektør Lars Erik Nielsen

Børn & Dyr på Bregentved

Siden 1969 er der blevet afholdt børnedyrskue på Bregentved. Arrangementet hedder i dag Børn & Dyr på Bregentved og er efterhånden vokset til at blive Nordeuropas største af sin slags med op mod 20.000 gæster.

Hen over en weekend fyldes Piberhusfolden ved Bregentved Gods med børn, kæledyr og masser af underholdning. Arrangementet er båret af op mod 600 frivillige og arrangeret i samarbejde med 4H og Landboungdom. Læs mere om Børn & Dyr på Bregentved her.