bannerbuttom

Bregentveds historie

En lang og spændende historie
Man skal helt tilbage til 1319 for at finde Bregentved omtalt for første gang. Kongen Erik Menved skænkede sædegården til Ringsted Kloster, der dog ikke beholdte Bregentved længe. Allerede i 1364 kom godset på private hænder, og de næste 400 år havde godset en omskiftelig tilværelse med mange forskellige adelige slægter. Blandt andet var godset ryttergods for Frederik IV i 1718 og fungerede som kaserne med stab og 250 heste.

En gave fra Frederik V
I 1718 købte Frederik den IV Bregentved, og allerede i 1746 skænkede Frederik den V Bregentved til sin statsminister og nærmeste rådgiver A.G. Moltke. Siden da har godset været i familiens eje. I dag drives Bregentved af kammerherre, hofjægermester, greve Christian Moltke og Frederik greve Moltke, som en af Europas store jordbrugsvirksomheder med ca. 35 ansatte.