bannerbuttom

Mere om Bregentved

En stor jordbrugsvirksomhed i Danmark
På Midtsjælland tre km øst for Haslev ligger Bregentved, et af Danmarks større godser. Bregentved ejes af familien Moltke og har været i familiens eje siden år 1746.

Godsets nuværende ejere er kammerherre, hofjægermester greve Christian G. P. Moltke og greve Frederik C. A. Moltke.


Moderne land- og skovbrug

Bregentved driver og administrerer store kulturværdier, skov- og landbrugsarealer på Midtsjælland. De tilhørende arealer er på 6.519 ha., hvor landbruget udgør 3.465 ha., og skovbruget udgør 3.054 ha.


Fokus på klimavenlig drift

Bregentved er medlem af den grønne tænketank Concito. Både land- og skovbrug drives med fokus på en bæredygtig og klimavenlig produktion af fødevarer og energi.
I den forbindelse deltager Bregentved bl.a. i forskellige forskningsinitiativer med fokus på recirkulering af næringsstoffer og minimal udledning af klimagasser og har i årevis benyttet energivenlige og ressourcebesparende dyrkningsmetoder.
Skovdistriktet er desuden PEFC certificeret.

Besøg parken
Den smukke hovedbygning er ikke åben for offentligheden, men parken kan besøges og byder på en smuk vandretur. Se åbningstiderne her.