bannerbuttom

Indvielse nybyggede stalde

Du inviteres hermed til indvielsen af de nybyggede stalde på Bregentved - FM Pork A/S.

Tirsdag den 18. september kl. 10.00-20.00 Langesnovej, 4690 Haslev

Vi glæder os til at se dig til en festlig dag, hvor du får mulighed for at blive vist rundt på anlægget og få indsigt i de sidste nye trends inden for animalsk produktion.

Det er fjerde byggeri ud af i alt fire produktionsenheder på samlet 32.000 m2.

I designet af staldene er der lagt vægt på at minimere klima- og miljøbelastningen fra produktionen, således at klimabelastningen per produceret kg kød, bliver lavest muligt. Staldene er opført med det højeste sundhedsniveau, hvilket giver et lavt smittetryk blandt dyrene i stalden.

Det påvirker både dyrevelfærden og produktionsøkonomien positivt.

Bregentved og Gråkjær ser frem til at møde dig!

Læs inviationen her...