bannerbuttom

Maskinstation og priser

Maskinstationens udlejningspriser

Priser fra 1. juli 2018. Alle priser er excl. moms. Betaling 30 dage netto.

Udkørsel og udslæbning på timepris eller akkord efter aftale. 
 

Maskine kr./time
Udkørselsmaskine (10,5 t.) med 700 dæk (9,2 m. kranrækkevidde) 880
Udkørselsmaskine (10,5 t.) med klembanke 985
Tågesprøjte, lofttang, marksprøjte, Raümfix 735
Traktor med flowmatic og storsækkekran, Spearhead (grenknuser) 735
Traktor med spadeharve, vejhøvl, Ledreborgplov 3 tandet grubber 635
Traktor med Compac-tree, ekstra mand + kr./time 300 735
Traktor med Netopmaskine (netning og pallepakning i een arbejdsgang) 2 ekstra mand 1.800
Traktor med Spearhead hegnsklipper eller rabatklipper 845
Grøftemaskine 5 t. (bælter) med diverse skovle 685
Skovarbejder med kratrydder/motorsav 365
Transporttid for alle maskiner 570

Vi kan have rør med til overkørsler i forskellige dimensioner.

Juletræsspidsemaskine til PTO. Pris efter aftale.

Paller medtages til markedspris.

Ved sprøjteopgaver har vi en 8.000 l vandvogn med.
Der tages forbehold over for skader opstået ved sprøjtning eller gødskning, idet dette foretages med mængder, midler og på tidspunkter aftalt med kunden.
Sprøjtemidler kan efter aftale medtages til markedspris.

Vi har bælter til vores udkørselsmaskine.
Vi har risgrab og tipbart containerlad til vores udkørselsmaskine, beregnet til udkørsel af nettede træer og træer til flisning.

Henvendelse til Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen