bannerbuttom

Om skovene

Miljøvenligt og certificeret skovbrug
Bregentved Skovdistrikt er et af landets største skovdistrikter med 3.094 ha. fordelt på 30 skove, der alle er PEFC certificerede. Skovene består mest af de gamle danske træarter bøg, eg og ask. Der er løvtræ på 75 % af arealet, mens 25 % er dækket af nåletræ, hovedsagligt rødgran og en række andre arter.

Træ til alt
Hvert år producerer skoven cirka 21.000 mtræ til møbler, gulve, bygningstræ, papir, skibsbygning og mange andre ting. Der produceres også ca. 20.000 juletræer af rødgran og nordmannsgran om året, hvoraf størstedelen eksporteres samt ca. 150 tons grene af forskellige nåletræarter til dækning af grave, til kranse, buketter og dekorationsbrug. Juletræs- og pyntegrøntsproduktionen er Global G.A.P. certificeret (Global Good Agricultural Practice).

Smukke egeskove
Bregentved Skovdistrikt er meget kendt for sine egeskove, der indtager en særlig status i dansk og nordeuropæisk skovbrug. Egeskovene på 1070 ha. udgør 39 % af distriktets bevoksede areal og er i 120 år dyrket efter en intensiv model med stærk hugst i ungdommen og kapning af grene og vanris på hovedtræer. Der er de seneste 120 år hvert år plantet nye egetræer. Egeskovene passes med afkapning af grene hvert år på over 30.000 træer. 

Besøg skovene
Skovene er åbne for offentligheden, men som gæst skal man følge naturbeskyttelseslovens regler. Ridning er kun tilladt i udvalgte skove, hvor det er muligt at leje riderettigheder