bannerbuttom

Skovens dag

Skovens dag er i 2015 søndag den 10. maj 
Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om at se, hvad skovbruget laver og hvorfor.
Meningen er, at øge danskernes viden om skovbrug, glæde ved at bruge skoven og dialog med skovbruget
Der er nemlig et skævt forhold mellem skovbruget og danskerne:
Næsten alle kender og elsker skoven og får nogle af deres bedste oplevelser i skoven, men næsten ingen kender skovbruget eller ved hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og skovgæsterne.
Og næsten ingen ved, at skovenes træ er verdens mest miljøvenlige råstof og en nøgle til en fossilfri fremtid, hvis træerne bliver fældet og skoven dyrket bæredygtigt.
*************************************************
Bregentved, Ganneskov
Bregentved byder velkommen til en vandretur i Ganneskov, turen vil omhandle skoven og dens dyrkning. Desuden fortælles om historiske ting og om hvordan skoven forventes at udvikle sig i fremtiden.
Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen vil være vært denne dag og vil ligeledes fortælle om skovens naturværdi et et moderne skovbrug.
Vandreturen vil være på ca. 4,5 km fra kl. 9.30 til ca. 11.30. 
Mødested: Tuehuse 8, 4653 Karise (ved skovens læsseplads)
************************************

Bregentved, Bregnemade skov
Bregentved byder velkommen til en gåtur i skoven omkring godset.
Vandreturen kommer til at omhandle, hvorfor skoven ser ud, som den gør og hvordan Bregentved passer den til dagligt.
Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen vil fortælle om skovens naturværdier, samt den fremtid i et moderne skovbrug.
Vandreturen vil være på omkring 4,5 km fra kl. 13.30 til ca. 15.30.
Mødested: Moltkesvej 69, 4690 Haslev (på parkeringspladsen over for indgangen til parken)