bannerbuttom

Skovens dag

Skovens dag er i 2019 søndag den 5. maj 
Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om at se, hvad skovbruget laver og hvorfor.
Meningen er, at øge danskernes viden om skovbrug, glæde ved at bruge skoven og dialog med skovbruget
Der er nemlig et skævt forhold mellem skovbruget og danskerne:
Næsten alle kender og elsker skoven og får nogle af deres bedste oplevelser i skoven, men næsten ingen kender skovbruget eller ved hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og skovgæsterne.
Og næsten ingen ved, at skovenes træ er verdens mest miljøvenlige råstof og en nøgle til en fossilfri fremtid, hvis træerne bliver fældet og skoven dyrket bæredygtigt.
***************************************************************************************
Bregentved & Danmarks Naturfredningsforening 

Inviterer til følgende arrangement:

Skovens dag  i Olstrup skov

Dato: Søndag d. 5 maj 2019.
Klokken: 13.00 til ca. 15.00. 
Mødested: Rastepladsen i mellem Dalby og Karise (overfor Dalbyvej 22, 4653 Karise).
Turleder: Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen

Olstrup Skov er en 250 år gammel egeskov, der ligger i et faldt og vandlidende område, som det er typisk fpr store dele af Midt-og Syd-sjælland.En del af skoven har været fredet siden 1958 og henligger uden menneskelig indgriben. Det betyder, at grene og faldne træer får lov at ligge i skovbunden til glæde for insekter og fulge. Forskere mener, at denne type skov, der nærmest er urskovagtig, kommer tæt på hvordan store dele af Danmark så ud i jægerstebalderen. Vi går tur i urskoven, hvor der er normalt ikke adgang. På turen fortælles om de forskellige træer og planter. Turen forventes at vare ca. 2 timer og turens længde er ca. 2 km. Husk praktisk fodtøj. Turen er gratis og alle er velkomne. 

****************************************************************