bannerbuttom

Ridning

Udlejning af rideområder ved Bregentved
Har du lyst til at ride på Bregentveds områder, er det en mulighed. Bregentved udlejer enkelte skove og arealer ud til ridning, såfremt de kan holde til det i forhold til andre natur- og friluftsinteresser.
Områderne vil blive udlejet på 5 årige kontrakter til enkeltpersoner eller ridelaug.

Henvendelse for yderligere information til Godsforvalter Anders Dolmer