cropped-favicon.png

Familieejet virksomhed med fokus på bæredygtighed

Historie

Historien om Bregentved kan dateres helt tilbage til 1319. Godset har blandt andet været benyttet som en kongelig rytterkaserne for Frederik 4 i starten af 1700-tallet. 

I 1746 skænkede Frederik 5. Bregentved som en gave til sin statsminister og nærmeste rådgiver A.G. Moltke. Siden da har godset været i familien Moltkes eje og drives i dag i tiende generation.

Læs mere om vores historie. 

Historie

Bregentved Gruppen har sine historiske rødder i Bregentved Gods, som tidligere blandt andet har været en kongelig rytterkaserne for Frederik 4.I 1746 skænkede Frederik 5. Bregentved som en gave til sin statsminister og nærmeste rådgiver A.G. Moltke. Siden da har godset været i familien Moltkes eje.

Bæredyg­tighed & socialt ansvar

Vi har i det daglige fokus på at vedligeholde og varetage vores kultur- og naturværdier efter bedste evne. Samtidig fylder den sociale, miljø- og klimamæssige samt økonomiske bæredygtighed i vores daglige arbejde.

Læs mere om, hvordan vi gør. 

Bæredyg­tighed & socialt ansvar

Vi har i det daglige fokus på at vedligeholde og varetage vores kultur- og naturværdier efter bedste evne. Dertil fylder den sociale, miljø- og klimamæssige samt økonomiske bæredygtighed i vores daglige arbejde.Læs mere om hvordan vi gør.

Forretnings­områder

I dag er Bregentved en moderne virksomhed, som spænder bredt fra landbrug, skovbrug, jagtvirksomhed, erhvervs- og boligudlejning, griseproduktion og energiproducent.

Læs mere om vores forskellige forretningsområder.

Forretnings­områder

I dag er Bregentved Gruppen en moderne virksomhed som spænder bredt fra landbrug, skovbrug, jagtvirksomhed, erhvervs- og boligudlejning, griseproduktion, energiproducent til grøn energiudvikler.Læs mere om vores forskellige forretningsområder.

Landbrug

Landbrugsdrift har altid historisk været en stor del af Bregentved. I dag driver vi både landbrug i Danmark og Polen, hvor vi som langsigtede jordejere hele tiden forsøger at forbedre vores landbrugsarealer.

Læs mere om vores landbrug, herunder vores tilgang til landbrugsdrift.

Landbrug

Landbrugsdrift har altid historisk været en stor del af Bregentved Gods. I dag driver vi både landbrug i Danmark og Polen, hvor vi producerer fødevarer med fokus på langsigtet bæredygtighed.Læs mere om vores landbrug, herunder vores tilgang til landbrugsdrift.

Skovbrug

Rundt om Bregentved driver vi vores store og flotte certificerede skovdistrikter, som særligt består af løvtræ i form af eg, bøg og ask.

Vores overordnede målsætning for vores skovbrug er produktion af miljøvenligt kvalitetstræ under hensyn til dyre- og planteliv samt biodiversitet.

Læs mere om vores skovdrift.

Skovbrug

Rundt om Bregentved driver vi vores store og flotte certificerede skovdistrikter, som særligt består af løvtræ i form af primært eg, bøg og ask.Vores overordnet målsætning for vores skovbrug er produktion af bæredygtigt kvalitetstræ under hensyn til dyre- og planteliv samt biodiversitet.
Close Search Window