Bæredygtighed og socialt ansvar

Vi har stort fokus på at vedligeholde og varetage vores kultur- og naturværdier efter bedste evne. Samtidig fylder den sociale, miljømæssige, klimamæssige og økonomiske bæredygtighed i vores daglige arbejde. Bregentved er derfor bl.a. også aktivt medlem af den grønne tænketank Concito.

Varieret sædskifte og recirkulering af næringsstoffer

På Bregentved driver vi vores landbrug med fokus på en langsigtet bæredygtig og klimavenlig produktion af fødevarer og energi. I den forbindelse har Bregentved også tidligere deltaget i forskellige forskningsinitiativer med fokus på recirkulering af næringsstoffer og minimal udledning af klimagasser. 

Vi har i årevis benyttet energivenlige og ressourcebesparende dyrkningsmetoder, ligesom vi har fokus på et varieret sædskifte, som hjælper til at opbygge en sund og næringsrig jord, der medvirker til at minimere sygdomme og specifikke ukrudtsarter. Du kan læse mere om vores landbrug her.

Certificeret skovdrift

Bregentved har en miljøvenlig skovdrift, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at vores skovdrift er PEFC-certificeret. Certifikatet dokumenterer, at vi i vores skovdrift arbejder på at sikre en mere bæredygtig fremtid, hvor der tages hånd om verdens dyre- og planteliv, samt at biodiversiteten opretholdes i og omkring skovene. Du kan læse mere om vores skovbrug her.

Griseproduktion med lavest mulig klima- og miljøpåvirkning

Vores griseproduktion er indrettet med den nyeste viden og teknik indenfor staldindretning, fodertildeling, god dyrevelfærd og ikke mindst miljø- og klimabelastning, hvilket betyder, at Bregentved kan producere grise med en lav klima- og miljøpåvirkning.

Vi producerer vores eget foder på Bregentveds marker, og gyllen fra grisene bringes tilbage på markerne, hvilket recirkulerer næringsstofferne. Du kan læse mere om vores griseproduktion her.

Løbende energioptimering af vores udlejningshuse

I vores husudlejning har vi løbende fokus på at udskifte vores ældre huses varmekilder til grønne energikilder såsom f.eks. varmepumper. Vi er i øjeblikket i gang med at sikre kloakering af spildevand omkring godset og nærtliggende huse og ejendomme. Du kan læse mere om vores udlejningshuse her.

Grøn energiproducent

Bregentved tager den grønne omstilling alvorligt. Vi producerer derfor en hel del grøn energi. 

  • Vi har opsat og driver både vindmøller og solceller på Bregentved, som samlet producerer op til 52 mio. kWh grøn energi svarende til strømforbruget for over 11.600 husstande.
  • Vi udlejer en betydelig andel af vores egen jord til opstilling af kommercielle solcelleparker både på Vandel og omkring Bregentved. 
  • Vi benytter restprodukter fra vores produktion til energiproduktion. Blandt andet sælger vi flis til lokale varmeværker fra udtyndingstræ, ligesom vi bjærger ca. 10 % af vores halmrester fra markerne, som benyttes i godsets eget halmfyr til bl.a. produktion af varme til vores korn- og frøtørrerier. 

Vedligeholdelse af vores kulturarv

Bregentved vedligeholder løbende vores kulturværdier efter bedste standarder. Vi har tidligere haft eget håndværkerteam, men anvender i dag lokale håndværkere til restaurering af bl.a. vores fredede bygninger.

Nordeuropas største børnedyrskue på Bregentved

Der bliver årligt afholdt børnedyrskue på Bregentveds jord. Arrangementet hedder i dag “Børn & Dyr på Bregentved” og er efterhånden vokset til at blive Nordeuropas største af sin slags med op mod 20.000 gæster.

Arrangementet udgør en tilbagevendende tradition for mange familier, hvor de har mulighed for at få en masse gode oplevelser i selskab med hinanden og naturen, og hvor børnene lærer en masse om at passe og pleje kæledyr.

Arrangementet er båret af op mod 600 frivillige og arrangeres i samarbejde med 4H og LandboUngdom.

Etablering af BeGreen som bygger tilskudsfrie solcelleparker

Som en del af Bregentveds langsigtede strategi for bæredygtighed blev BeGreen grundlagt på visionen om at udvikle og bygge den første 100 % tilskudsfrie kommercielle solcellepark i Danmark. Det lykkedes vi med i 2019, og BeGreen udvikler og opfører i dag solcelleparker til produktion af certificeret grøn energi uden nogen form for tilskud i både Danmark, Sverige og Polen. 

BeGreen blev ultimo 2022 solgt til Equinor, men har stadig hovedkontor på godsområdet. Du kan læse mere om BeGreen her.

Close Search Window