Bregentveds historie

Bregentved Gods kan datere sin historie tilbage til 1319 og har siden 1746 været i familien Moltkes eje. I dag er Bregentved ét af Danmarks største godser, som driver store land- og skovbrugsarealer og forvalter ejendommens betydelige kultur- og naturværdier.

Godsets historie kan dateres tilbage til år 1319

Udenfor Haslev på Midtsjælland ligger Bregentved Gods, som kan datere sin historie helt tilbage til 1319, hvor den daværende konge Erik Menved skænkede sædegården Bregentved til Ringsted Kloster. Efter kort tids ejerskab solgte Ringsted Kloster imidlertid godset. De næste 400 år havde Bregentved en omskiftelig tilværelse med mange forskellige adelige slægter.

En gave fra Frederik 5.
I 1718 blev Bregentved købt af Frederik 4., som brugte godset til rytterkaserne med stab og 250 heste. 28 år senere i 1746 skænkede Frederik den 5. Bregentved som en gave til sin statsminister og nærmeste rådgiver A.G. Moltke.

Siden da har godset været i familien Moltkes eje. I dag ejes Bregentved af greve Otto Joachim Peter Moltke og greve Christian Georg Peter Moltke.

Lensgreve Adam Gottlob Moltke

Bregentved i dag

Bregentved har igennem historien altid været en stor land- og skovbrugsvirksomhed. I begyndelsen af 1900-tallet var de danske herregårde de største arbejdspladser i landområderne. Det var også tilfældet for Bregentved, som dengang havde flere tusinde medarbejdere. 

I dag har Bregentved udviklet sig til en moderne virksomhed med fokus på bæredygtig fødevareproduktion inden for landbrug og griseproduktion, skovbrug, jagtdrift, energiprojekter og udlejning af erhvervs- og boliglejemål.

Bregentveds værdier og formål

Vi arbejder hver dag efter, at Bregentved fortsat skal være en respektabel virksomhed, som efterlever tidens krav indenfor etik, miljø, klima og socialt ansvar. 

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at vi hele tiden har fokus på at varetage vores unikke kultur- og naturværdier efter bedste standard. Ligesom vi med vores fokus på både økonomisk, miljø- og klimamæssig bæredygtighed forsøger at skabe en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere udvikles og kan lide at være.

Close Search Window