Erhvervsudlejning Vandel

Erhvervsområdet i Vandel på omkring 1.000 hektar byder på et væld af muligheder og udnyttes i dag til bl.a. erhvervsudlejning af lager, baneudlejning af den tidligere landingsbane, produktion af grøn energi via solcellepark samt udvinding af råstoffer fra grusgrav.

Alsidigt erhvervsområde som kan rumme det meste

Den tidligere militære flyvestation Vandel, som ligger i Vejle kommune, fremstår i dag som et stort erhvervsområde. Området udnyttes til et væld af forskellige aktiviteter, herunder bl.a. erhvervsudlejning af lagerkapacitet og arealleje, baneudlejning på den tidligere landingsbane, produktion af grøn energi via etableret solcelleparker samt udvinding af råstoffer fra grusgrav. Der er også rig mulighed for leje af attraktive erhvervsgrunde til erhvervsbyggeri.

Der er tale om et område, som er velplaceret i trekantområdet med kort afstand til Billund Lufthavn, offentlig transport og motorveje. Med stor afstand til naboer og begrænset offentlig adgang er der tale om et område med unikke muligheder.

Erhvervsudlejning

På området er der 94 erhvervslejemål, som alle er opført af NATO i perioden, hvor området var flyvestation. Hovedparten er udlejet til virksomheder, der sætter pris på områdets begrænsede adgang, idet det fulde areal er sikret via et yderhegn. Samtidig er hovedporten styret via nummerpladescanning, så det sikres, at kun køretøjer, der er registreret, kan køre ind på området.

Alle bygninger til udlejning kan i stor udstrækning også skræddersyes, hvis der er behov for dette. Vores ambition er, at du som virksomhed eller offentlig myndighed altid har de mest optimale betingelser.

Udlejning til erhvervsbyggeri

I forbindelse med en ny lokalplan er det sikret, at der kan opføres erhvervsbyggeri indenfor virksomhedsklasse 1-6, hvorfor mulighederne for nye aktiviteter er mange. 

Det kunne f.eks. være virksomheder, som har brug for rigelig plads til produktion og lager. Det kunne også være virksomheder, som ønsker udnyttelse af placeringen midt i et af landets største solcelleparker med mulighed for selv at opføre et solcelleanlæg i umiddelbar nærhed af sin virksomhed til egenproduktion af grøn energi.

Arealleje til containerpladser

Området anvendes allerede i dag til arealleje for lagerplads særligt i form af containere. Vi har dog mulighed for at tilbyde lejere op til 40 ha yderligere arealleje. Hvis det har din interesse, er du velkommen til at kontakte os.

Baneudlejning

Den tidligere landingsbane udlejes bl.a. til køre- og bremsetest, udvikling og køretekniske øvelser samt køretræning. I dag spænder kunderne fra stresstest af tung transport over udvikling af bremseudstyr til uddannelseskørsel for specialkøretøjer.

Close Search Window