Læs nærmere om Bregentveds forretningsområder

Boligudlejning

Bregentved udlejer et væld af boliglejemål i charmerende opgivelser omkring Bregentved.

Erhvervsudlejning Vandel

Bregentved har et stort erhvervsområde i Vandel med erhvervsudlejning, produktion af grøn energi samt udvinding af råstoffer.

Landbrug i Danmark og Polen

Bregentved driver landbrug både i Danmark og Polen, hvor vi producerer højkvalitets fødevarer og energi med respekt for miljøet, økonomien og fremtidige generationer.

Griseproduktion

Bregentved ønsker med vores griseproduktion at producere grise med den lavest mulige klima- og miljøbelastning samt med fokus på dyrevelfærd.

Skovbrug og maskinstation

Bregentved har i generationer passet og plejet vores skove, som i dag består af danske løvtræarter med høj kvalitet i bevoksningerne.

Jagt og jagtvæsen

Jagten på Bregentved er en vigtig del af vores kulturarv, og arealerne sikrer noget af landets bedste og smukkeste jagtterræn.

Close Search Window