Grøn energiproducent

Bregentved tager den grønne omstilling seriøst, og vi forsøger aktivt at bidrage hertil. Udover at vi selv producerer grøn strøm med egne vindmøller og solceller, udlejer vi også jord til opstilling af solcelleparker. Som en del af Bregentveds langsigtede strategi for bæredygtighed grundlagde vi BeGreen, som bygger kommercielle solcelleparker. BeGreen blev i 2022 solgt til Equinor. 

Vindmøller og solceller

Vi har opsat og driver både vindmøller og solceller på Bregentved, som samlet producerer op til 52 mio. kWh grøn energi om året.

Det svarer til, at vores energiproduktion dækker strømforbruget for over 11.600 husstande. 

Udlejer jord til solcelleparker

Vi udlejer en betydelig andel af vores egen jord til opstilling af kommercielle solcelleparker. Dette har vi gjort på Vandel og omkring Bregentved.

Udlejning af jord til solcelleparker er med til at understøtte mulighederne for, at Danmark kan producere mere grøn strøm.

Udnyttelse af restprodukter til energiproduktion

På Bregentved gør vi også alt, hvad vi kan, for at udnytte restprodukter fra vores produktion. 

Vi producerer flis til lokale varmeværker fra udtyndingstræ, og vi bjærger ca. 10 % af vores halmrester fra markerne, som benyttes i godsets eget halmfyr til produktion af varme til vores korn- og frøtørrerier samt som varmekilde på godsområdet. 

Etablering af BeGreen som bygger tilskudsfrie solcelleparker

Bregentved grundlagde selskabet BeGreen på visionen om at bygge solcelleparker og producere certificeret grøn strøm uden nogen form for tilskud og stadig levere attraktive elpriser til forbrugerne. BeGreen er ultimo 2022 blevet solgt til Equinor. Du kan læse mere om BeGreen her.

Close Search Window