Jagt

Jagten på Bregentved er en vigtig del af vores kulturarv. Variationen af skove, søer, småbeplantninger og levende hegn gør, at vi har noget af Danmarks bedste jagtterræn med forskellige jagtformer af blandt andet råvildt og dåvildt.

Attraktivt jagtterræn i historiske omgivelser

Arealerne omkring Bregentved byder på et fantastisk jagtterræn i historiske omgivelser. Variationen af skove, søer, småbeplantninger og levende hegn skaber forudsætningerne for unikke jagtoplevelser.

Bregentveds jagtarealer ligger langt fra større byer, hvilket giver et lille publikumstryk. Til gengæld giver beliggenheden nær ved motorvejen gode muligheder for at deltage i jagten, da det er nemt at komme til Bregentved, selvom man skulle bo længere væk.

Vores jagtvæsen sikrer de bedste jagtoplevelser

Vi har et professionelt jagtvæsen på Bregentved, som dagligt arbejder for at bevare og udvikle vores jagtarealer. Alt sammen med det formål at sikre de bedste jagtoplevelser.

Jagtvæsenet sikrer vildtpleje samt opdrætter fasaner forud for de årlige fasanjagter. Derudover står vores jagtvæsen for afholdelse af dagsjagterne. Jagtvæsenet er samtidig afgørende for Bregentveds landskabspleje.

Arealleje særligt til jagtkonsortier

Bregentved tilbyder arealleje for jagtkonsortier eller enkeltpersoner med mulighed for jagtoplevelser af højeste kvalitet. Der udlejes i dag til over 40 jagtkonsortier eller enkeltpersoner. Der udlejes samlet jagtareal på 6000 ha., hvor de enkelte områder varierer fra 25 – 600 ha.

Udlejningen sker på 5-årige kontrakter pr. 1. august. Fornyelse af kontrakterne sker normalt i januar og februar måned. Jagtkonsortierne er typisk glade for samarbejdet, hvorfor der også er tradition for, at mange fortsætter deres lejemål periode efter periode. Det er ikke tilladt at videreudleje sin jagt, men der må normalt optages indtil 10 medejere.

Vi udlejer også arealer til paintball, hundetræning, udvidet færdselsret mv.

For at komme i betragtning til enten leje af jagtareal eller areal til andet formål, er du velkommen til at skrive til vores Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen.    

Jesper Hvid Jørgensen

Skovfoged

Dagsjagter​

Godsets eget jagtvæsen råder over 840 ha jagtterræn omkring Bregentved Gods. Det naturskønne område er et af landets bedste til fasanjagt. Bregentveds udleje af dagsjagter på både fasaner og ænder betyder, at der er gode muligheder for fantastiske jagtoplevelser uden at investere i flerårig arealleje.

Har du spørgsmål eller ønske om dagsjagter, er du velkommen til at kontakte skytte Peter Bissø.

Close Search Window