Landbrug i Danmark

Bregentved Landbrug i Danmark er en af Danmarks førende landbrugsvirksomheder. Vores arealer er placeret i den nordlige del af Faxe Kommune, i den vestlige del af Stevns Kommune og i den sydøstlige del af Ringsted Kommune.

Afsætning af vores danskproducerede afgrøder

Hovedafgrøderne for landbruget i Danmark er vinterhvede, vinterraps, vårbyg, sukkerroer, standsvingel og rajgræs. Afgrøderne benyttes til flere forskellige formål, herunder:  

  • Vårbyggen benyttes enten til foder, ligesom vinterhveden, eller til maltbyg som oftest sælges til et lokalt malteri, der leverer malt til de danske bryggerier.
  • Vinterraps benyttes til biobrændstoffer eller til rapsolie. Rapsen er i mange år solgt til danske Oliemøllen Skanola i Århus.
  • Sukkerroerne dyrkes på kontrakt til Nordic Sugar. Sukker benyttes til human ernæring samt i visse industrier til f.eks. produktion af enzymer. Bregentved dyrker sukker svarende til ca. 260.000 danskeres sukkerforbrug.
  • Strandsvingel og Rajgræs er frøafgrøder, som dyrkes på kontrakt til det andelsejede frøfirma DLF. DLF forædler, producerer og afsætter græsfrø til landbruget, privat og professionelt plænegræs.
  • Ca. 10 % af vores halm bjærges og benyttes i godsets eget halmfyr, som producerer varme til vores korn- og frøtørrerier samt opvarmning af Bregentved Hovedgårds bygninger.

Vi indkøber i høst meget gerne foderkorn lokalt fra vores naboer til vores griseproduktion.

Cirkulært landbrug med recirkulering af vores næringsstoffer

En af årsagerne til, at vi har etableret en griseproduktion på Bregentved, er, at det giver os mulighed for at have et mere cirkulært landbrug, hvor nærringstofferne fra gyllen udspredes på vores marker, hvor det bidrager til produktion af de kommende grises foder. Herved recirkuleres næringsstofferne, hvilket skaber bedre aktivitet og frugtbarhed i jorden med højt kulstofindhold og stor biologisk omsættelighed. 

Udkørsel af biogylle på Bregentved

Bregentved har en offentlig Facebook gruppe, hvor vi informerer om udkørsel af biogylle på Bregentveds marker.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af gruppen, kan du finde den her.

Har du spørgsmål?

Såfremt du har spørgsmål til landbruget i Danmark, er du velkommen til at kontakte vores landbrugsinspektør Lars Erik Nielsen. 

Lars Erik Nielsen

Inspektør

Close Search Window