CM Group i Polen

Bregentved har siden 2004 haft landbrug og lagervirksomhed i Polen. Vores aktiviteter i Polen drives af CM Group, som er en del af Bregentved gruppen. Vores arealer er primært placeret omkring Banie, som ligger syd for Stettin.

Landbrug i Polen siden 2004

Vi overtog de første jordarealer i Polen i 2004, hvorefter landbrugsproduktionen blev sat i gang i sommeren 2005. I dag driver Bregentved i regi af CM Group et stort landbrugsareal, hvor vi dyrker raps, hvede, rug, rajgræs, hestebønner, roer og majs til modenhed.

Ligesom i Danmark gør vi meget for at optimere jorden med henblik på at opnå en stabil, langsigtet og bæredygtig produktion af afgrøder. Produktionen er så vidt mulig pløjefri, og alt foregår i faste kørespor med kontrolleret og begrænset kørsel på markerne. Herved efterlader vi størstedelen af jorden ukomprimeret, hvilket giver regnorme og andre nyttedyr de bedste forhold for overlevelse. Regnormene kvitterer ved at nedbryde den efterladte halm fra høsten til genanvendelige næringsstoffer samt med ormegange, som i samarbejde med vores drænsystemer er med til at få regnvandet hurtigere væk fra overfladen og ned i jorden.

Topmoderne lager- og pakkerivirksomhed

Udover landbrugsdriften driver vi også et topmoderne lager med en samlet kapacitet på omkring 40.000 tons. Vores lagerkapacitet er fordelt på planlagre og siloer med tilhørende eget laboratorie. Disse forhold gør det muligt for os at tilbyde kunder håndtering og tørring af afgrøder. Ligesom vi tilbyder oprensning og pakning af alle afgrøder i både store og små mængder.

Vores laboratorie kan foretage næsten alle analyser såsom analyse af vandindhold, protein, hektoliter, faldtal og gluten.

Har du spørgsmål?

Såfremt du har spørgsmål til landbruget i Polen, er du velkommen til at kontakte direktør for CM Group Torben Madsen. 

Torben Madsen

Direktør

Fokus på at minimere vores ressourceforbrug

Vi har et stort fokus på at nedbringe vores klima- og miljøbelastning pr. produceret enhed samt skabe et holistisk landbrug, hvor vores landskab veksler mellem produktionsarealer med høj produktion og mere ekstensive naturlignende arealer med mindre produktion og mere natur samt biodiversitet.

Vi benytter den nyeste viden og teknologi til at optimerer samt minimerer vores ressourceforbrug. Vi benytter gerne biologi frem for teknologi og kemi – for eksempel benytter vi efterafgrøder til jordløsning frem for stål og diesel.

Close Search Window