Landbrug

Bregentved driver landbrug både i Danmark og Polen, hvor vi producerer højkvalitets fødevarer med fokus på langsigtet bæredygtighed. Læs mere om vores tilgang til landbrugsdrift nedenfor.

Bregentveds landbrugsvirksomhed

Bregentved driver landbrug i både Danmark og Polen. Vores vision er at være førende landmænd, som producerer fødevarer i respekt for miljøet, økonomien og fremtidige generationer.

Bregentved er langsigtede jordejere, og vi behandler vores landbrugsarealer som vores fremtidige produktionsapparat. Det kommer særligt til udtryk ved vores sædskifte og dyrkningssystem.

Varierende sædskifte

Når vores landmænd beslutter, hvilke afgrøder der skal dyrkes hvor og hvornår, sker det efter ønsket om at skabe et optimalt sædskifte. Vi har både i Danmark og Polen et varierende sædskifte, hvor vi forsøger at veksle fra år til år mellem forskellige afgrøder med henblik på at undgå, at der dyrkes den samme afgrøde på den samme mark flere år i træk.

Et godt sædskifte er vigtigt for at opbygge en sund og næringsrig jord, og som også medvirker til at minimere sygdomme og specifikke ukrudtsarter, da forskellige planter optager forskellige næringsstoffer samt tilfører forskellige næringsstoffer til jorden. 

Dyrkningssystem som forbinder reduceret jordbearbejdning og høj produktivitet

Vores landbrug dyrkes pløjefrit efter nogle af principperne i Conservation Agriculture. Det betyder bl.a., at størstedelen af vores afgrøderester nedmuldes med henblik på at tilføre kulstof og organisk materiale til jorden.

Vi kan efter overgangen til pløjefri dyrkning konstatere, at jorden er blevet mere dyrkningssikker, og at andelen af organisk materiale i overjorden er steget betragteligt. Vi kan også konstatere markant flere regnorme og andre levende organismer i jorden. Regnormene arbejder dybere end traditionelle landbrugsredskaber og nedbryder efterladt halm på markerne til genanvendelige næringsstoffer. Desuden sørger regnormene for, at regnvand hurtigt bliver ledt væk til underjorden.

Bregentved har også implementeret CTF (Controlled Traffic Farming) i markdriften, hvilket betyder, at der færdes kontrolleret og begrænset på landbrugsjorden, da trafik i marken styres med GPS. Det sikrer, at det kun er de samme steder, der køres i marken, hvilket er godt for jordstrukturen og udnyttelsen af jorden.

002A1713
Close Search Window