Praktiske informationer

Herunder kan du læse praktiske informationer om godset og parken, herunder adresse, åbningstider og parkeringsforhold mv.

Adgang til parken inden for åbningstiderne

Parken kan besøges gratis inden for de angivne åbningstider og byder på en smuk vandretur. Det er kun tilladt at færdes på de offentligt tilgængelige anlagte stier. Hovedbygningen benyttes til beboelse og er derfor ikke åben for offentligheden.

Parkering

Der er mulighed for at parkere over for indgangen til parken, hvor der er en lille parkeringsplads. Adressen er Moltkesvej 69, 4690 Haslev. Det er vigtigt, at der vises hensyn til lejerne på denne adresse, hvorfor det ikke er tilladt at parkere eller opholde sig i nærheden af deres have. 

Åbningstider for offentlig adgang til parken

Dage: Onsdag, lørdag, søn- og helligdage

Tidsrum: Fra kl. 9 til solnedgang, dog senest kl. 18.

 
Det er kun tilladt at færdes i parken i den angivne åbningstid.

Besøg vores skove

Skovene er åbne for offentligheden. Du må færdes til fods eller på cykel, og du skal følge naturbeskyttelseslovens regler, som står på skilte ved indgangen til skovene. Hvis skoven er lukket på grund af jagt eller skovningsaktivitet, er det ligeledes skiltet ved indgangen. 

Ridning

Ridning er kun tilladt i udvalgte skove, hvor det er muligt at leje rettigheder til at ride. Kontakt skovfoged Jesper Jørgensen, hvis du vil høre nærmere herom. 

Jesper Hvid Jørgensen

Skovfoged

Fotoshoot

Parken må godt anvendes som lokation til fotoshoots. Det er dog vigtigt, at ovenstående regler følges også i disse tilfælde. Samtidig bedes man tage hensyn til øvrige besøgende i parken, således at det ikke virker forstyrrende for andre, der ønsker en fredfyldt tur i parken.

Droneflyvning

Det er ikke tilladt at flyve med drone på godsområdet, herunder ved hovedbygningen og parken.

Slægtsforskning

Bregentved har videregivet alt relevant historisk materiale til Rigsarkivet, hvorfor man ved interesse bedes henvende sig der.

Close Search Window