Skovbrug og træpriser

Bregentved er et af landets største private skovdistrikter. Vi har løvtræ på 75 % af vores arealer i form af primært eg, bøg og ask, mens 25 % er dækket af en række nåletræarter, hovedsagelig rødgran. Vores vision for vores skovbrug er produktion af miljøvenligt kvalitetstræ under hensyn til dyre- og planteliv samt biodiversitet.  

Vi passer på vores naturarv

Bregentved er kendt for sine egeskove, der indtager en særlig status i dansk og nordeuropæisk skovbrug. 

Egeskovene er i 120 år dyrket efter en intensiv model med stærk hugst i ungdommen og kapning af grene og vanris på hovedtræer.

Der er ligeledes i samme periode hvert år plantet nye egetræer. Egeskovene passes ved årligt afkapning af grene på over 30.000 træer.

Vi er meget opmærksomme på at have en miljøvenlig skovdrift, hvorfor alle vores skove også er PEFC-certificeret.

PEFC-certifikatet er et miljømærke, der certificerer, at vores skovdrift er miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som fremtidige generationer. Dette indebærer bl.a. også, at vi har udlagt større biodiversitetsområder. 

Træ til savværker og træindustrier

Den bedste og største del af træet sælges til savværker og træindustrier, hvor det anvendes til møbler, gulve og bygningstræ m.v. Resten sælges til emballage, spånplader, papir, brænde eller flis.

Flis

Vi producerer en stor mængde flis, som typisk sælges til lokaler varmeværker. Flisen produceres af restprodukter fra skovproduktionen f.eks. i form af småt udtyndingstræ og rester fra savværkerne.

Hvis du er interesseret i flis, er du velkommen til at kontakte Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen. Bemærk, at vi kun sælger flis i hele lastvognstræk på 80 rm.

Skovfrø

Bregentved har over 100 ha kårede bevoksninger af eg, rødeg, bøg, avnbøg, ær, spidsløn og cryptomeria, hvorfra vi høster og sælger frø til planteskoler. I dag sælger vi vores skovfrø til HD Seed.

Jesper Hvid Jørgensen

Skovfoged

Brænde

Vi sælger stakke i længder på 2,75 m, som ligger ved skovvejen. Vi sælger ikke sankekort og træ til selvskovning. Priserne er gældende ved afhentning. Vi kan dog formidle transport. Minimumssalg er 5 rm. 

Priserne er inkl. moms og gældende fra 1. juni 2022.

TræartDiameterkr/rm
Bøg20-40 cm550-600
Bøg40 cm +525-550
Eg, ær, ask20-50 cm500-550
Nåletræ10-30 cm400

Jesper Yde Christiansen

Skovfoged

Close Search Window