Skovbrug

Vores dygtige skovfolk har i mange generationer passet og plejet vores skove omkring Bregentved. Vores vision er at producere miljøvenlig kvalitetstræ under hensyn til dyre- og planteliv samt biodiversitet.

Miljøvenligt og certificeret skovdrift

Bregentved er kendt for, at dygtige skovfolk i mange generationer har passet og plejet skovene, som i dag består af danske løvtræarter domineret af eg og bøg med meget høj kvalitet i bevoksningerne. Desuden har vi områder med forskellige arter af nåletræ, herunder især rødgran til produktion af juletræer og pyntegrønt. 

VI er meget opmærksomme på at have en bæredygtig skovdrift, hvorfor alle vores skove også er PEFC-certificeret. Dette certifikat dokumenterer, at vores skovdrift er miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som fremtidige generationer. Vi har bl.a. også udlagt større biodiversitetsområder. 

Skovbrug på Bregentved

Skovene er en stor del af Bregentveds natur- og kulturarv. Vi er særlig kendt for vores egeskove, som vi har dyrket de seneste 120 år, og hvor vi hvert år planter nye egetræer. Vi passer træerne ved hvert år at beskære grene og vanris på over 30.000 egetræer.

Vi driver vores skove med henblik på at sikre produktion af kvalitetstræ. Samtidig stræber vi hele tiden efter at sikre, at vores skove skaber de nødvendige forudsætning for et rigt dyre- og planteliv samt biodiversitet.

Du er altid velkommen til at besøge vores skove, som er åbne for offentligheden, hvis du færdes til fods eller på cykel.  Du skal blot følge naturbeskyttelseslovens regler, som står på et skilt ved indgangen til skovene.

Maskinstation

Bregentved har de fleste skovmaskiner selv. Vi har erfarne og veluddannede maskinførere og dygtige specialuddannede skovarbejdere. Vi tilbyder derfor også at løse opgaver for folk i vores nærområde. Vi kan også være behjælpelige med råd og vejledning samt afsætning af jeres træ.

QualityWood

Bregentved QualityWood har specialiseret sig i at levere savet og forarbejdet træ til professionelle kunder.  Alle produkterne saves og forarbejdes på Endeslev Træ- og maskinindustri, som ligger i nærområdet.

Da Bregentved QualityWood er en del af Bregentved, har savværket adgang til træ i de rigtige kvaliteter og dimensioner lige i nærområdet. Derfor kan vi være leveringsdygtige i specialdimensioner med kort varsel. 

Juletræer og pyntegrønt

Bregentved producerer juletræer og pyntegrønt og er leveringsdygtige i arterne; normannsgran, nobilis, rødgran, cypres og cryptomeria. Vores produktion er baseret på salg til professionelle kunder i ind- og udland. Vi leverer bl.a. til institutioner, kommuner, kirkegårde og grossister.

Brug af vores skove

Skovene er åbne for offentligheden. Du må færdes til fods eller på cykel, og du skal følge naturbeskyttelseslovens regler, som står på skilte ved indgangen til skovene. Hvis skoven er lukket på grund af jagt eller skovningsaktivitet, er det ligeledes skiltet ved indgangen.

Ridning er kun tilladt i udvalgte skove, hvor det er muligt at leje rettigheder til at ride. Kontakt skovfoged Jesper Jørgensen, hvis du vil høre nærmere herom.

Close Search Window