Skovens dag i Grevindeskoven 26. maj 2024

Bregentved og Danmarks Naturfredningsforening Faxe inviterer til Skovens dag i Grevindeskoven


Vi går en tur i den sydlige del af Grevindeskoven, hvor vi passerer Stenkildebækken med ellemoser og skovenge. 

Desuden kommer vi forbi egetræer, der er flere hundrede år gamle, og vi ser mange flotte skovbevoksninger med forskellige træarter.

Undervejs vil skovfoged Jesper Hvid Jørgensen fortælle, om det vi ser og om skovens drift.

Turen forventes at vare ca. 2 timer, og turens længde er ca. 4,5 km. Arrangementet er gratis, og alle interesserede kan deltage.

Husk praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.

Dato: Søndag d. 26. maj 2024

Klokken: 13.00 – ca. 15.00

Mødested: Skovindkørslen ved Tollerødvej 17, 4690 Haslev

Turleder: Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen, Bregentved

Close Search Window